Järnvägsolyckor i SverigeHistorik över de allvarligaste olyckorna med resandetåg


  Datum  PlatsHändelseförlopp
1864-12-23Sandsjö (Bodafors)Ett extratåg kunde ej stanna vid infartssignalen, som visade "stopp", och körde bakifrån på ett ordinarie tåg, som stod på stationen. Vid kollisionen dödades 7 personer och skadades 11.
1875-11-15Malmslätt -
Bankeberg
(Vikingstad)
Två snälltåg sammanstötte, där järnvägen går över Lagerlundån, och olyckshändelsen benämndes också Lagerlundaolyckan. Sammanstötningen orsakades sannolikt av att tågklarerarens stoppsignal av föraren uppfattats som avgångssignal. 9 personer dödades och 3 skadades allvarligt. Dessutom skadades ett flertal lindrigt.
1912-06-16MalmslättSnälltåg 12 sammanstötte med stillastående tåg 751. 22 personer dödades och 12 skadades. Olyckan berodde på ett missförstånd mellan tågklareraren och ställverksvakten, vilken just när tåg 12 var på ingående upplöste tågvägen och lade utfartsväg för tåg 751, varigenom tåg 12 kom in på det spår, där tåg 751 stod.
1917-02-16HolmsvedenSnälltåg 3048 gick på grund av en fellagd växel in på ett stickspår och körde mot ett pumphus. Vid sammanstötningen dödades 11 personer och skadades 40.
1918-10-01Åby-GetåEtt jordskred på linjen vållade den största järnvägsolyckan i Sverige. Tåg 422 störtade med lok och sju vagnar utför banvallen. Eld uppstod i vagnarna. 41 personer omkom och 41 personer skadades.
1923-07-22Kållered - Fässberg
(Mölndal N)
Vid Kärra plankorsning sammanstötte ett tåg med en lastbil, på vilken flera personer färdades. 9 personer dödades och 2 skadades svårt.
1928-06-22Bollnäs - GranboVid Länninge hållplats sammanstötte tåg 24 med ett ensamt lok, som var på väg till Ockelbo. Vid sammanstötningen dödades 17 personer och skadades 19. Olyckan orsakades av att lokföraren på det ensamma loket avgick från Bollnäs utan avgångssignal.
1940-09-17Almedal -
Göteborg C
Tåg 1456 sammanstötte vid Gubbero blockpost med tåg 507, varvid 9 personer dödades och 29 skadades. Orsaken till olyckan kunde inte fastställas.
1942-02-12TyringeExtra tåg 10624 sammanstötte vid ingång till stationen med tåg 5663, varvid 5 personer dödades och 15 skadades. Olyckan orsakades av en felaktig växel, och av att tåget fördes förbi felaktig signalbild i infartssignalen.
1947-10-14EdsvallaEtt tåg sammanstötte med en buss vid en obevakad plankorsning strax söder om Edsvalla. Tät dimma rådde vid tillfället. 14 personer dödades och 7 skadades,
1950-10-28Godegård -
Mariedamm
Rälsbusståg 756 sammanstötte på linjen med persontåg 611. Tågen skulle enligt tidtabellen ha mötts i Godegård. Vid sammanstötningen dödades 9 och skadades 13 personer. Olyckan berodde på att rälsbussföraren av oförklarlig anledning avgick från Godegård på signal till växlingsrörelse och utan att erhålla avgångssignal från tågklareraren.
1951-01-22Kinstaby -
Marmaverken
Rälsbusståg 2548 sammanstötte med persontåg 2539. Vid olyckan dödades 11 och skadades 12 personer. Orsaken var att rälsbussföraren på tåg 2548 avgick från Kinstaby utan avgångssignal.
1954-09-06RörvikSnälltåg 12 urspårade vid infarten i en växelkurva. Vid urspåringen dödades 6 personer medan 53 skadades. För hög hastighet i växelkurva orsakade urspårningen.
1956-01-13Ställdalen20 personer dödades när ett malmtåg kolliderade med ett motorvagnståg. Olyckan berodde på att malmtåget, draget av Ma 405, ej kunde bromsas därför att huvudledningen var bruten mellan lok och första vagn.
1956-03-28Akkvare - ArvidsjaurRälsbusståg 1041 sammanstötte med lokalgodståg 8524 på linjen, varvid 16 personer dödades och 10 skadades. Tågen skulle tidtabellsenligt ha mötts på den obevakade driftplatsen Akkavare (Paragraf 100 i 1947 års säkerhetsordning tillämpades), men rälsbussföraren på tåg 1041 hade glömt bort mötet.
1958-09-05Grycksbo - SågmyraRälsbusståg 848 sammanstötte med extratåg 4941 på linjen, varvid 9 personer dödades och 10 skadades. Rälsbussföraren hade i Falun C fått order om möte med extratåget i Grycksbo. Tågklareraren i Grycksbo och rälsbussföraren glömde emellertid mötet, och tåg 848 avgick från Grycksbo, innan tåg 4941 inkommit dit.
1964-09-05AlbyI snälltåg 94 urspårade nio vagnar, när tåget passerade genom utfartsväxlarna. 8 personer dödades och 26 skadades, däribland 2 personer i ett intilliggande hus. Orsaken till urspårningen var, att tåget hade för hög fart i växelkurva.
1965-02-20Stenstorp - Skövde
(Skultorp)
Extra snälltåg 3876 körde vid Skultorps hållplats bakifrån på persontåg 124, som stannat vid hållplatsen för trafikutbyte. Vid sammanstötningen dödades 10 och skadades 37 resande, vilka alla befann sig i tåg 124. Orsaken till sammanstötningen var att tåg 3876 körde förbi en blocksignal i stoppställning.
1966-04-25Holmsveden -
Kilafors
Motorvagnståg 5106 sammanstötte på linjen med en vagnuttagning (lok och revisionsvagn), som efter kontaktledningsarbete på linjen var på väg till Holmsveden. Vid sammanstötningen dödades 6 personer medan 7 skadades. Orsaken till sammanstötningen var, att motorvagnståget genom ett missförstånd avsändes från Holmsveden, innan vagnuttagningen lämnat linjen.
1969-11-10Upplands-Väsby -
Rosersberg
Ett pendeltåg kolliderade vid Skavstaby med ett resandetåg vars förare lämnat loket för att ringa och då rullat bakåt. Fyra personer dödades.
1972-12-07JärnaExpresståg 37 och pendeltåg 3828 kolliderade, varvid fem personer dödades och tio skadades. Tågväg var lagd för det passerande expresståget, som alltså hade körsignal både i in- och utfartssignalerna. Av outredd anledning startade pendeltåget från en sidotågväg och körde ut i expresstågets tågväg.
1972-08-04Munktorp-KolbäckSnälltåg 741 kolliderade med Extra Godståg 6228 utanför Munktorp varvid 2 personer dödades, de bägge lokförarna, och 21 skadades. Orsaken till sammanstötningen var att 6228 fick avgång från Kolbäck innan 741 inkommit dit. Bägge loken, Ma 881 och F 699 skrotades på platsen.
1973-07-12Södertörns villastadPendeltåg 2846 passerade en utfartssignal i stoppställning och leddes då via en skyddsväxel in mot en stoppbock. Den främsta vagnen fortsatte genom stoppbocken och uppför en bergvägg, varvid den åter störtade ned på spåret. Fem personer dödades och tio skadades.
1975-03-31Sya - MjölbyAndra vagnen i expresståg 105 påkördes vid en plankorsning av en Volkswagen personbil. Den påkörda vagnen spårade ur och drog med sig ytterligare åtta vagnar. 14 personer dödades och 29 skadades. Ljus- och ljudsignalerna vid korsningen fungerade på normalt sätt.
1975-05-15Norrköping CSnälltåg 264 kolliderade med sista vagnen i expresståg 1. Åtta personer omkom och tre skadades. Orsaken till olyckan har inte kunnat fastställas med absolut säkerhet, eftersom vittnesmålen är motstridiga.
1976-06-28Helsingborg gbg -
Billeberga
Femton personer dödades och två skadades allvarligt, då motorvagnståg 1405 som bestod av en X9 kolliderade med godståg 4948, draget av Da 804 och 791. Mötet skulle äga rum i Helsingborg gbg. Godståget var emellertid försenat. Tågklareraren förbisåg detta och expedierade tåg 1405 som om tåg 4948 kommit in.
1978-08-10Nälden - ÖstersundMotorvagnståg 3465 kolliderade med en vagnuttagning varvid 10 personer dödades och 26 skadades. Orsaken till sammanstötningen var att vagnuttagningen felaktigt tilläts börja innan tåg 3436 inkommit till Östersund.
1978-08-10StehagMotorvagnståg 286 urspårade med alla enheter när tåget skulle övergå till nedspår. 4 personer, däribland föraren, dödades och tolv skadades. Orsaken till urspårningen var för hög hastighet i växelkurva.
1980-06-02Hinsnoret - OrnäsResandetåg 212 sammanstötte med tåg 25307 varvid 11 personer omkom och 61 skadades. Orsaken till sammanstötningen var att tåg 25307 passerat huvudsignalerna i Hinsnoret i stoppställning utan tillstånd. 25307 drogs av Ma 830 och 212 av Rc2 1109.
1980-08-24Upplands-VäsbyResandetåg 83 urspårade med de sista 8 vagnarna varvid 9 resande dödades och 39 skadades. Orsaken till urspårningen var lossad hjulring.
1980-11-10LinköpingResandetåg 203 urspårade strax före bron över Stångån med samtliga 12 vagnar varvid 2 vagnar stjälpte. 1 resande omkom och 38 skadades. Orsaken var för hög hastighet. 203 drogs av Rc2 1040.
1982-07-24Enånger -TrönödalResandetåg 965 urspårade med de 6 sista vagnarna, varav 4 stjälpte. 3 resande omkom och 20 skadades. Orsaken var solkurva.
1987-01-10StödeExtratåg 7064, vilket bestod av 2 lok - dragande T43 samt ett Da-lok - körde förbi infartsignal i stopp och kolliderade med resandetåg 875, draget av Rc4 1155, som inväntade möte med extratåget. Extrem kyla rådde vid tillfället; skiljeväxeln hade frusit fast. ATC-utrustningen på T43-loket var ur funktion. I tåg 875 omkom 1 resande samt lokföraren och 5 personer skadades. Orsaken har inte kunnat fastställas.
1987-11-16LerumResandetågen 140 och 129 sammanstötte, varvid 9 personer - 6 resande, 2 lokförare och 1 tågmästare - omkom och 130 skadades. Vid arbete med en växel hade kabeln till en lokalställare slitits loss. Vid återkopplingen förväxlades två trådar, varför det norrifrån kommande tåg 129 fick felaktig körsignal och leddes in på uppspåret, där söderifrån kommande tåg 140 var på väg. Tågen höll vardera över 100 km/h vid kollisionsögonblicket. Dragfordon var Rc4 1292 respektive Rc4 1300.
1990-04-10SköldingeResandetåg 829 spårade ur med hela tåget varvid lok och första vagn välte. 2 resande omkom och 53 skadades. De materiella skadorna blev mycket omfattande. Olyckan berodde på för hög hastighet, c:a 120 km/h, i en 40 km/h växelkurva. Dragfordon var Rc4 1178.