previous next


STH (Största Tillåtna Hastighet) för transporten:
Rakspår 40 km/h.
Kurvspår 20 km/h.
Växlar i rakläge 10 km/h.
Växlar mot sidan "största möjliga försiktighet", i praktiken 5 km/h.
Engelmän och andra specialväxlar krypfart, gå bredvid och kontrollera, smörj ytterräl vid behov

Sida: 18 av 50 (36%)