<<< Tebaks till förstasidan

Janne på jobbet - 000602
Hallsberg - Eskilstuna - Uppsala

Förarmiljö X2.
Annan vinkel
Ankomst Eskilstuna med 3983 (Hallsberg-Uppsala). Inte många pendlare pga klämdag.
X2:an uppe i marschfart.
In i Strängnästunneln med 200 km/h.
Södertälje Syd. Svealandsbanan går ihop med Södra stambanan.
På Igelstabron. Man får inte vara höjdrädd...
Möte med annan diskbänk på Grödingebanan.
Södra delen av bygget för nya Årstabron.
Möte med Citypendeln på Årstabron.
Norra delen av bygget för nya Årstabron.
Södra infarten till Stockholm C.
Tomteboda, Västeråsbanan viker av. Vi fortsätter mot Uppsala.
Vi viker av mot Arlanda.
Going underground. In i Arlandatunneln.
Arlanda Central.
Ankomst Uppsala.
Maskinrum X2. Förarhytten skymtar
X2 2029.
<<< Tebaks till förstasidan